| Telefon: +36 22 501 632

Seacon Europe Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

Fogalomtár

Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
Üzemeltető

Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerbezet, aki vagy amely az elektronikus információs rendszer vagy annak részei működtetését végzi és a működésért felelős.

Forrás: Muha Lajos (lmuha.hu)

Üzleti titok

A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Üzletmenet-folytonosság

Az üzletmenet-folytonosság ideális esetben azt jelenti, hogy a szervezet kritikus folyamatai zavartalanul működnek, az azokhoz szükséges erőforrások kellő mértékben rendelkezésre állnak. Ez az állapot azonban csak elméletileg létezik. A mindennapi működés során bekövetkezhetnek olyan váratlan események, amelyek veszélyeztetik a kritikus folyamatok zavartalan működését. A hardver és/vagy rendszerhibák az esetek ~ 40-55%-ában, az emberi hibák ~25-36%-ában, szoftverhibák ~10-20%-ában fordulnak elő. Ugyan a legnagyobb károkat a természeti katasztrófák okozhatják, de ezek csak az esetek 2-3%-t teszik ki.

Az üzletmenet-folytonosság biztosítása a megfelelő felkészülés hiányában azt eredményezheti, hogy a felmerült problémákra adott válaszok tervezetlenek, összehangolatlanok, lassúak lehetnek, így az üzleti szolgáltatások kiesése, és ezzel együtt a bekövetkező károk mértéke is sokkal nagyobb lehet, mint amikor a szervezet felkészülése megfelelő egy bekövetkező káresemény elhárítására.

Üzletmenet-folytonosság tervezés

Az informatikai rendszer rendelkezésre állásának olyan szinten történő fenntartása, hogy a kiesésből származó károk a szervezet számára még elviselhetőek legyenek.(ang.: Business Continuity Planning (rövidítve: BCP))

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]