| Telefon: +36 22 501 632

Seacon Europe Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

Fogalomtár

Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
Egyszer használható jelszó

Az Egyszer használható jelszó (angolul One-time password - OTP) olyan típusú jelszó, amely csak egy felhasználásra érvényes.

Ez egy biztonságos módja annak, hogy hozzáférést biztosítson egy alkalmazáshoz, vagy egyszer és csak egyszer végezzen el egy tranzakciót. A jelszó használat után érvénytelenné válik, és ismételten már nem használható.

Az egyszer használható jelszó egy olyan (olcsó) biztonsági technikát képvisel, amely védelmet nyújt különféle jelszó alapú támadásokkal, különösképpen a jelszó megszerzésével és újra felhasználásával járó támadásokkal szemben.

Sokkal hatékonyabb védelmet nyújt, mint csupán a statikus jelszavak alkalmazása, amelyek több bejelentkezési munkamenetnél is változatlanok maradnak. Az egyszer használható jelszó olyan véletlen alapú algoritmusokon keresztül működik, amelyek minden alkalommal új jelszót generálnak.

Az algoritmus mindig véletlenszerű karaktereket és szimbólumokat használ a jelszó létrehozásához, hogy a hackerek ne tudják kitalálni a jövőbeli jelszavakat. Az egyszer használható jelszó számos technikát használ a jelszó létrehozásához, például:

‒ idő-szinkronizálás ‒ a jelszó csak rövid ideig érvényes
‒ matematikai algoritmus ‒ a jelszót az algoritmuson belül képzett véletlen számok felhasználásával állítják elő

Elektronikai hadviselés

Katonai tevékenység, amely az elektromágneses energiát felhasználva meghatározza, felderíti, csökkenti vagy megakadályozza az elektromágneses spektrum ellenfél részéről történő használatát és biztosítja annak a saját oldali hatékony alkalmazását.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Elektronikus aláírás

Az elektronikus aláírás olyan kriptográfiai és (hozzá kapcsolódóan jogi) eljárás, amelynek segítségével joghatás kiváltására alkalmas, akár a kézzel írott aláírással vagy a közjegyző előtt tett aláírással egyenértékű bizonyító erejű dokumentum hozható létre. Az elektronikus aláírás a digitális aláíráshoz csak hasonló fogalom, de míg a digitális aláírás elsősorban a technológiát, az elektronikus aláírás a technológia mellett a jogi fogalmat is jelenti.

Az elektronikus aláírás a következő jogi alapokon nyugszik:

  • a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
  • az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Elektronikus dokumentum

Olyan elektronikus eszköz útján értelmezhető adat, mely elektronikus aláírással van ellátva.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Elektronikus információs rendszer

Az adatok, információk kezelésére használt eszközök (környezeti infrastruktúra, hardver, hálózat és adathordozók), eljárások (szabályozás, szoftver és kapcsolódó folyamatok), valamint az ezeket kezelő személyek együttese. (Informatikai rendszer)Az elektronikus információs rendszerekhez tartoznak:

  • a számítástechnikai rendszerek és hálózatok, ide értve az internet szolgáltatást is;
  • helyhez kötött, mobil és egyéb rádiófrekvenciás, valamint műholdas elektronikus hírközlési hálózatok, szolgáltatások;
  • a vezetékes, a rádiófrekvenciás és műholdas műsorszórás;
  • a rádiós vagy műholdas navigáció;
  • az automatizálási, vezérlési és ellenőrzési rendszerek (SCADA, távmérő, távérzékelő és telemetriai rendszerek, stb.);
  • valamint a fentiek felderítéséhez, lehallgatásához vagy zavarásához használható rendszerek
  • Forrás: © Muha Lajos: Az informatikai biztonság egy lehetséges rendszertana, 2008 [In.: Bolyai Szemle, XVII. évf. 4. szám, p.137-156., Budapest: ZMNE BJKMK, ISSN: 1416-1443] alapján

Elektronikus információs rendszer biztonsága

Az elektronikus információs rendszer olyan állapota, amelyben annak védelme az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az elektronikus információs rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos. (Informatikai biztonság)

Forrás: © Muha Lajos: Az informatikai biztonság egy lehetséges rendszertana, 2008 [In.: Bolyai Szemle, XVII. évf. 4. szám, p.137-156., Budapest: ZMNE BJKMK, ISSN: 1416-1443] alapján

Elektronikus információs rendszer elemei
Lásd: Rendszerelemek.
Elektronikus információs rendszer védelme

Az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelme, továbbá a rendszer elemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelme. (Informatikai védelem)

Forrás: © Muha Lajos: Az informatikai biztonság egy lehetséges rendszertana, 2008 [In.: Bolyai Szemle, XVII. évf. 4. szám, p.137-156., Budapest: ZMNE BJKMK, ISSN: 1416-1443] alapján

Elektronikus irat

Olyan elektronikus dokumentum, melynek funkciója szöveg betűkkel való közlése és a szövegen kívül az olvasó számára érzékelhetően kizárólag olyan egyéb adatokat foglal magában, melyek a szöveggel szorosan összefüggenek, annak azonosítását (pl. fejléc), illetve könnyebb megértését (pl. ábra) szolgálják.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás

Olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja áruk, illetőleg szolgáltatások üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Elektronikus okirat

Olyan elektronikus irat, mely nyilatkozattételt, illetőleg nyilatkozat elfogadását, vagy nyilatkozat kötelezőnek elismerését foglalja magában.

Forrás: © Muha Lajos: Fogalmak és definíciók, 2004 [In.: Az informatikai biztonság kézikönyve (szerk.: Muha Lajos), Budapest: Verlag Dashöfer Szakkiadó, ISBN 963 9313 12 2]

Életciklus

Az elektronikus információs rendszer tervezését, fejlesztését, üzemeltetését és megszüntetését magába foglaló időtartam.

Forrás: Muha Lajos (lmuha.hu)

Érintett

bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Észlelés

A biztonsági esemény bekövetkezésének felismerése.

Forrás: Muha Lajos (lmuha.hu)