| Telefon: +36 22 501 632

Seacon Europe Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

Cikksorozatunk ötödik kérdése: Hogyan fogja az uniós adatvédelmi reform megerősíteni a belső piacot?

Vélemények az adatvédelemről (Az Eurobarométer 431. sz. tematikus felmérés – Data Protection [Adatvédelem] alapján)

  • Az emberek 66 %-a nagyobb bizalmat táplál a hatóságok, mint a kereskedelmi vállalkozások iránt.
  • Az európaiak 69 %-a aggódik amiatt, hogy a társaságok a birtokukban lévő személyes adatokat az adatgyűjtés eredeti célján túl más célra is felhasználhatják.
  • Tízből több mint négy európai szívesebben látna egy európai szintű szabályozást (45 %), míg a nemzeti szintű szabályozást valamivel kevesebben (42 %) választanák.

Az európai adatvédelmi hatóságok tudomására jutott, hogy az egyik, utcai fényképfelvételeket is kínáló térképszolgáltató több európai városban fotózva személyes adatokat gyűjtött be jelszóval nem védett wifi hálózatokról. Az adatvédelmi hatóságok eltérő módon reagáltak az esetre: volt, amelyik az adatok azonnali megsemmisítését követelte, míg mások azt kérték, hogy bizonyítékként őrizzék meg ezeket a felvételeket. Mi több, a hatóságok intézkedései is eltértek EU-szerte: több hatóság például megbírságolta az érintett vállalkozást, míg mások semmilyen lépést nem tettek. Az ugyanarról az ügyről kialakított, de egymástól nagyban eltérő felfogások tehát jól mutatják: a személyes adatok védelme és a kihágások kezelése tekintetében egységesebb megközelítésre van szükség. Ez a vállalkozások és a polgárok érdekét egyaránt szolgálja majd.

Miért, és mivel hátráltatták a korábbi adatvédelmi szabályok az egységes piac működését?

Az Európai Unió 28 tagállamában jelenleg érvényes adatvédelmi szabályok eltérőek és ellentmondásosak. A vállalkozásoknak akár 28, egymástól eltérő adatvédelmi szabályozást is szem előtt kell tartaniuk, ha nemzetközi, pontosabban Uniós területen folytatják tevékenységeiket. Ez jelenleg azt jelenti, hogy hiányzik az egységes jogi háttér, jogbizonytalanság uralkodik, a magánszemélyek számára pedig nem biztosított az egyenlő védelem.
Mindez amellett, hogy felesleges költségeket okoz, jelentős adminisztratív terheket is róhat a vállalkozásokra. Ez a bonyolult helyzet pedig elrettenti őket – különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv) – attól, hogy tevékenységüket más uniós tagországokra is kiterjesszék, ez pedig komolyan hátráltatja a gazdasági növekedést.  

Mi az új Uniós adatvédelmi reform lényege?

Az általános adatvédelmi rendelet új szabályokat vezet be az Unió belső piaca elé tornyosuló azon akadályok felszámolása érdekében, amelyek a 28 Uniós tagállam eltérő jogi szemléletmódja miatt alakultak ki. Az új egységes, és egyetlen Uniós szabályozás azonos versenyfeltételeket teremt majd minden szereplő számára az Unión belüli adatfeldolgozás terén. A rendelet az adatvédelmi szabályok átfogó harmonizációját fogja megvalósítani azáltal, hogy egységes, Európa-szerte alkalmazandó jogi szabályozást hoz létre. Az egységes jogi szabályozás évente 2,3 milliárd eurós megtakarítást jelent majd, köszönhetően az adminisztratív terhek megszűnésének.
Végezetül a rendelet egyablakos (One-stop-shop) rendszert kíván létrehozni a végrehajtás tekintetében. Az egyablakos rendszer lényege, hogy a vállalkozásoknak és szervezeteknek csak egyetlen – a székhelyük szerinti országban működő – nemzeti adatvédelmi hatósággal kell kapcsolatot tartaniuk.
A nemzeti adatvédelmi hatóságok az európai jelentőségű kérdésekben együtt fognak működni egymással.
Ennek köszönhetően európai polgárként Ön bízhat majd abban, hogy jogai lakóhelyétől függetlenül az egész EU-ban azonos védelemben részesülnek.

Végül pedig: mire lesz jó mindez, mit eredményez?

A szilárdabb, egyszerűbb és egyértelműbb adatvédelmi keretrendszer révén a vállalkozások ösztönzést kapnak arra, hogy maximálisan kiaknázzák az egységes digitális piacban rejlő lehetőségeket, elősegítve ezzel a gazdasági növekedést, az innovációt és a munkahelyteremtést. Ez különösen a kkv-k számára lesz nagy segítség. Az új rendszer  a nemzetközi versenyben, is előnyhöz juttatja az uniós vállalkozásokat, mert azok – egyerőteljes szabályozással a háttérben – biztosítékokat nyújthatnak ügyfeleiknek arra, hogy értékes személyes adataik kezelése során kellő figyelemmel és gondossággal járnak el. A felhőszolgáltatásokat –  azaz a távoli szervereken történő adattárolást és -kezelést – kínáló cégek esetében az EU következetes szabályozási rendszere iránti bizalom a befektetők számára is kulcsfontosságú érték és vonzó szempont lesz.
Ha az EU minden államában azonos jogok illetnek meg bennünket, jobban bízhatunk abban, hogy adataink – a feldolgozás helyszínétől függetlenül – egységesen erős védelmet élveznek.

Melyek lesznek a legfőbb változások?

  • Az EU egész területén egységes jogi szabályozás lesz érvényben. 
  • Egyablakos ügyintézés (One-stop-shop): – minden egyes vállalkozás csak egyetlen adatvédelmi hatósággal tart majd kapcsolatot, és ezen hatóságon keresztül tartozik felelősséggel az EU-nak. 
  • Az adatvédelmi hatóságok szorosabban fognak együtt működni egymással az európai jelentőségű ügyekben. 
  • A bürokratikus akadályok drasztikus csökkentése és a felesleges adminisztratív követelmények megszüntetése a szabályozási keretrendszer egyszerűsítését fogja eredményezni. A jelenlegi helyzetet jól jellemző példaként említhetők az általános bejelentési közelezettségek, amelyek jelenleg évente kb. 130 millió euróba kerülnek.

(Készült az Európai Unió 2016. évi tájékoztatójának felhasználásával)