| Telefon: +36 22 501 632

Seacon Europe Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

Cikksorozatunk negyedik kérdése, amely egyben az internetes közösségek számára az egyik legfontosabb kérdés az új adatvédelmi rendelettel kapcsolatban: hogyan érinti az adatvédelmi reform a közösségi hálózatokat?

Vélemények az adatvédelemről (Az Eurobarométer 431. sz. tematikus felmérés – Data Protection [Adatvédelem] alapján)

  • Az európaiak 71%-a véli úgy, hogy a személyes adatok nyilvánossá tétele egyre inkább a modern élet része.
  • A személyes adatok kiadásának legfontosabb oka az online fizetés (46%), vagy a vásárolt áruk házhoz szállíttatása (44%) és valamilyen szolgáltatás igénybevétele (36%).
  • Az emberek többsége nem kedveli, hogy internetes cégek személyes adatokat használjanak fel a reklámok testre szabása érdekében.
  • A válaszadóknak csak egyötöde nyilatkozott úgy, hogy mindig tájékoztatták az adatgyűjtés feltételeiről és annak lehetséges felhasználásáról, amikor személyes adatok megadására kérik őket az interneten. 
  • Az online közösségi hálózati szolgáltatást igénybe vevők közül tízből négyen nem próbálkoztak az adatvédelmi beállítások megváltoztatásával.

Az adatvédelmi beállításaikat változatlanul hagyók negyedrésze azért nem változtatott meg semmit, mert abban bízik, hogy az oldalak a megfelelő beállításokat alkalmazzák.

A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog

Egy osztrák jogászhallgató az egyik közösségi oldaltól kikérte az összes olyan információt, amit az a felhasználói profiljában nyilvántartott róla. A közösségi hálózat 1 224 oldalnyi információt küldött el számára, köztük olyan, a saját oldalára évekkel korábban feltöltött fotókat, üzeneteket és posztokat is, amelyek közül többről úgy gondolta, hogy már rég törölte. A jogászhallgató így rájött arra, hogy az oldal a vártnál sokkal több információt gyűjtött össze róla és továbbra is tárolta az általa törölt adatokat, amelyekre egyébként a közösségi oldalnak nem is volt szüksége.

Milyen problémákat vetnek fel a közösségi hálózatok?

Egy közösségi oldal hasznos eszköz lehet a barátokkal, családtagokkal és kollégákkal való kapcsolattartásra, használata viszont azzal a veszéllyel jár, hogy személyes adatainkat, fotóinkat és kommentjeinket többen megtekinthetik, mint gondolnánk, ennek pedig bizonyos esetekben pénzügyi, jó hírnévvel kapcsolatos vagy akár lélektani következményei is lehetnek.  Az európaiak nagy többsége (71 %-a) úgy gondolja, hogy a személyes nyilvánossá tétele mindinkább a modern élet részévé válik. Ugyanakkor a tízből több mint hat felhasználó azt nyilatkozta, hogy nem bíznak meg a vonalas és mobil telefon szolgáltatókban, valamint internetszolgáltatókban (62 %) vagy online vállalkozásokban (63 %). Úgy érzik, hogy nem rendelkeznek teljes mértékben az adataik feletti ellenőrzéssel.

Mi a változások lényege?

Az új szabályok megerősítik a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot oly módon, hogy ha Ön már nem akarja, hogy az Ön személyes adatait feldolgozzák és az adott szervezetnek nincs jogos indoka, hogy azokat megtartsa, el kell távolítania a rendszeréből.  Nem Önnek kell bizonyítania, hogy adatainak gyűjtésére már nincs szükség, hanem az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy az adatok tárolása elengedhetetlen.  A szolgáltatóknak szem előtt kell tartaniuk az alapértelmezett adatvédelem elvét, ami azt jelenti, hogy alapértelmezésként a maximális adatvédelmet nyújtó beállításokat kell normának tekinteni. A társaságok kötelesek a lehető legvilágosabban, legérthetőbben és legátláthatóbban tájékoztatni bennünket személyes adataink felhasználásának módjáról, hogy könnyebben el tudjuk dönteni, mely adatainkat osztjuk meg. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni.
Az adatvédelmi reform megkönnyíti számunkra, hogy hozzáférjünk a rólunk nyilvántartott adatokhoz, ami azt jelenti, hogy könnyebbé válik a személyes adatok átvitele egyik szolgáltatótól a másikhoz.  A reform azt is biztosítja, hogy amikor az internetezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalkozások személyes adataikat felhasználják, ehhez felelősségük teljes tudatában tett, a hozzájárulást félreérthetetlenül kifejező aktusra legyen szükség.  Ily módon a felhasználók ellenőrzést gyakorolhatnak adataik felhasználása felett, és nő az internetes környezet iránti bizalom is.

És végül, de nem utolsósorban ‒ Miért jó mindez a digitális gazdaság számára?

 A magas szintű adatvédelem elengedhetetlen ahhoz, hogy nagyobb bizalom alakuljon ki bennünk az internetes szolgáltatások és általában a digitális gazdaság iránt. Az egyik fő ok, ami miatt ódzkodunk az áruk és szolgáltatások online vásárlásától, éppen az adatvédelem miatt érzett aggály. Mivel Európában a technológiai ágazat közvetlenül 20%-kal járul hozzá a termelékenység általános növekedéséhez, és az összes beruházás 40%-a erre az ágazatra irányul, az EU gazdasági növekedésének élénkítése szempontjából rendkívül fontos az emberek bizalma az online szolgáltatások iránt.
Mivel az adatáramlás mindinkább globalizálódik, a felhő alapú szolgáltatások pedig egyre gyakoribbak, félő, hogy online adataink ellenőrzése hamarosan kicsúszik a kezeink közül. Az új szabályoknak köszönhetően ellenőrzést gyakorolhatunk személyes adataink felett, és nagyobb bizalom alakulhat ki a közösségi média és az internetes vásárlás, illetve általában az online kommunikáció iránt.

Milyen jelentős változások várhatók?

  • Megerősödik a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog annak érdekében, hogy jobban tudjuk kezelni az online adatok védelméhez kapcsolódó kockázatokat. Ha Ön nem szeretné, hogy adatait a továbbiakban feldolgozzák, és azok megőrzését semmi sem indokolja, az adatok törlésre kerülnek. A szabályok nem a múltban történtek törlésére, a történelem átírására vagy a sajtószabadság korlátozására irányulnak, hanem céljuk az emberek jogainak erősítése.
  • Garantálják a saját adatainkhoz való könnyebb hozzáférést.
  • Megteremtik a magánszemélyek azon jogát, hogy szabadon hordozhassák személyes adataikat az egyes szolgáltatók között (az adatok hordozhatósága).
  • Biztosítják, hogy a hozzájárulás nyilatkozat vagy a hozzájárulás félreérthetetlenül kifejező aktus formájában történjen, amikor ezt használják fel  az adatfeldolgozás jogalapjaként.
  • Az adatfeldolgozásban részt vevők felelőssége és elszámoltathatósága növekszik azáltal, hogy bevezetik a vállalati adatvédelmi tisztviselő munkakört, – akinek a fő tevékenysége hogy a vállalat a személyes adatok nagy mennyiségben történő feldolgozásánál szabályszerűen alkalmazza az egyének személyes adatainak védelmére vonatkozó rendelkezéseket. Az adatvédelmi tisztviselő mindenki számára hozzáférhető nyilvántartást vezet a személyes adatok feldolgozásával járó összes vállalati műveletről.

(Készült az Európai Unió 2016. évi tájékoztatójának felhasználásával)