| Telefon: +36 22 501 632

Seacon Europe Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

Cél

A védett adatbázisban tevékenykedő felhasználók által végzett műveletek gyűjtése és biztonsági elemzése egy külső rendszerben. Ide tartozik például egy-egy kiemelt adatkörre vonatkozó lekérdezés, felhasználói aktivitás meghatározása. 

Üzleti igény/eredmény

A felhasználói aktivitások felügyelete. A felhasználói oldalon keletkező rekordok azonnal, online módon kerülnek be a központi logelemzőbe. A biztonsági menedzser által használható aktivitás napló böngészésén túl, például az alábbi speciális kérdésekre lehet választ adni:

 • Adott időszakban volt-e olyan felhasználó, aki egyidejűleg egynél többször volt bejelentkezve?
 • Egy meghatározott adathoz hozzáfért-e a felhasználó?
 • Ki férhet hozzá egy meghatározott adathoz?
 • Egy adminisztrátor milyen beállításokat végzett?
 • Egy felhasználó számára mit állítottak be az adminisztrátorok?

Megoldás

A felhasználói oldalon keletkező naplórekordok rekordok azonnal, online módon töltődnek a központi elemzőbe a következő adatkörökkel:

 • bejelentkezési adatok (ki, mikor, hogyan: chip kártya, univaz és jelszó, honnan: IP cím),
 • kijelentkezések és sikertelen bejelentkezési kísérletek,
 • jelszóváltozások (ki, kinek a jelszavát, mikor változtatta),
 • jogosultság változások,
 • felfedő gombok használata,
 • felhasználói aktivitás adatok,
 • eredmény-hozzáférés adatok.

A felhasználók önhatalmúlag nem, csak külső vagy belső megkeresés alapján indíthatják a lekérdezéseket. Megkeresés esetén, a lekérdezés elindítása előtt, a felhasználónak lehetősége van arra, hogy a lekérdezés okát rögzíthesse a rendszerbe. A rögzítés lehet szabad szavas, ahova szükség esetén a megkeresés e-mail üzenetének csatolása biztosított. Minden lekérdezéshez a rendszer által generált iktatószám tartozik, amely alapja lehet a lekérdezések számonkérésének.

A betöltött rekordokra automatikus szabályfigyelés építhető. Amennyiben a minősített adatokat tartalmazó adatbázisban (például) az alábbi eseményeket észleli:

 • lezáratlan belépések,
 • munkaidőn kívüli be- vagy kilépés,
 • többszöri belépés,
 • új adatbázis felhasználó megjelenése,

azonnali riasztást küld a biztonsági menedzsernek. Az értesítés nem tartalmaz naplórekordokat, csak azt, hogy riasztási esemény történt. A felhasználó a rendszerbe belépve nézheti meg a riasztási eseményt kiváltó adatokat.