| Telefon: +36 22 501 632

Seacon Europe Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

Cikksorozatunk hetedik kérdése: Vajon egyszerűsödik az adatvédelem szabályozása a GDPR bevezetése után?

Vélemények az adatvédelemről ‒ (Az Eurobarométer 431. sz. tematikus felmérés – Data Protection [Adatvédelem] alapján)

  • Majdnem minden európai polgár (a 89%-uk) támogatja, hogy azonos védelmi jogok érvényesüljenek az EU egész területén. 
  • Az európaiak kétharmada (a 67%-uk) véli úgy, hogy az online vállalkozásoknak felelősséget kellene vállalniuk a személyes adataink védelméért. 
  • Tízből több, mint négy európai (45%) gondolja úgy, hogy az adatvédelmi szabályok érvényesítésével uniós szinten kell foglalkozni.

Az adatok bejelentésére vonatkozó jelenlegi követelmények bonyolultak és költségesek. 
Itt van egy példa:
Egy nemzetközi téren működő üzletlánc központi irodája Franciaországban, franchise rendszerben működő üzletei pedig 14 uniós tagállamban találhatók. Minden egyes üzlet gyűjt ügyfelekre vonatkozó adatokat, amelyeket további feldolgozás céljából a Franciaországban található központi irodának továbbít. 
A jelenlegi szabályok alapján a központi iroda által végzett adatfeldolgozásra a franciaországi adatvédelmi törvények vonatkoznak, azonban az egyes üzleteknek is jelentést kell tenniük az illetékes nemzeti adatvédelmi hatóság részére annak megerősítése céljából, hogy az adatokat az üzlet helye szerinti ország nemzeti jogszabályainak megfelelően dolgozták fel. Ez azt jelenti, hogy a vállalat központi irodájának minden egyes fióktelepre vonatkozóan helyi ügyvédeket kell megbízniuk a jogszabályoknak való megfelelés biztosítására. Az egyes országokra vonatkozó jelentéstételi követelményekből adódó költségek összesen meghaladhatják a 12 000 eurót.

Miért kellett leegyszerűsítenünk az adatvédelmi szabályokat?

A magánszemélyek és a vállalkozások adatvédelmi szabályokkal szembeni elvárása, hogy azok következetesek legyenek és alkalmazásuk egységes módon történjék az Unió egészében. Tíz európai polgár közül majdnem kilenc azt nyilatkozta, hogy azonos adatvédelmi jogokat szeretnének az EU egész területén… 

Ma azonban más a helyzet. Emellett a vállalkozások a nemzeti adatvédelmi jogszabályok útvesztőjében találják magukat, ami külön költségeket eredményzhet, és megnehezíti a személyes adatok határokon átnyúló feldolgozását.

A reform csökkenteni fogja a bürokráciát, mindenekelőtt azáltal, hogy megszünteti a minden egyes adatfeldolgozás bejelentésére vonatkozó jelenlegi kötelezettséget, amely a vállalkozásoknak körülbelül évi 130 millió euróba kerülhetett eddig, valamint a nemzetközi adattovábbítások jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokon vagy szabványos szerződési rendelkezéseken alapuló előzetes engedélyezését.

Mi az Uniós adatvédelmi reform lényege?

  • Az általános adatvédelmi rendelet egyszerűsíti és ésszerűsíti az Európa területén érvényes adatvédelmi szabályokat. 
  • Ezt fokozottabb harmonizációval és egyablakos végrehajtással valósítja meg. Minden vállalkozás csak egyetlen adatvédelmi hatóságnak tartozik majd felelősséggel, valamint a vállalkozások és fogyasztók közös kapcsolattartó ponttal rendelkeznek majd. 
  • A rendelet a globális kereskedelem megkönnyítése érdekében az EU-n kívülre történő nemzetközi adattovábbításokat is leegyszerűsíti majd.

Miért lesz jobb mindez, mint az eddigi szabályozás?

Az új egyszerűbb, világosabb és szigorúbb szabályok megkönnyítik a polgárok számára, hogy megvédjék online elérhető adataikat… 
E szabályok a vállalkozások költségeit is jelentősen csökkentik, ezáltal előnyt biztosítanak az uniós vállalkozásoknak a globális versenyben, mivel azok képesek lesznek arra, hogy ügyfeleiknek erős adatvédelmi biztosítékokat nyújtsanak, miközben egy egyszerűbb szabályozási környezetben működnek.

Az uniós szintű egységes szabályozás jelentős hatással lesz a vállalkozások tevékenységére, és növelni fogja Európa, mint üzleti környezet vonzerejét, ugyanakkor segíti az Európai Uniót abban, hogy globális szinten is előmozdítsa a magas színvonalú adatvédelmi szabványok érvényesülését.
A jogi széttagoltság felszámolásával és az adminisztratív kötelezettségek (pl. bejelentési követelmények) csökkentével évente 2.3 milliárd eurót lehet majd megtakarítani, amit a vállalkozások beruházásokra használhatnának fel az EU területén és azon kívül egyaránt. A szabályozási környezet ily módon történő egyszerűsítése kiszámíthatóbb üzleti környezetet eredményez az adatvédelem terén, a szabályozás növelni fogja a fogyasztói bizalmat és egy jobban működő belső piacot eredményez majd.

Összefoglalva: melyek lesznek a legfőbb változások?

  • Az EU egész területén egységessé válik a szabályozás. 
  • Létrejön egy egyablakos rendszer – egyetlenegy adatvédelmi hatóság (a vállalat székhelye szerinti adatvédelmi hatóság) felelőségi körébe tartoznak majd azok a vállalatok, amelyek több országban működnek. 
  • Megszűnnek az olyan felesleges, és bürokratikus követelmények, mint például a bejelentési kötelezettségek. 
  • Egyszerűsödnek az EU területén kívülre történő adattovábbítások a személyes adatok egyidejű védelme mellett.


(Készült az Európai Unió 2016. évi tájékoztatójának felhasználásával)