| Telefon: +36 22 501 632

Seacon Europe Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

Cikksorozatunk második kérdése: Hogyan fogja az EU reformja az új technológiák követelményeihez igazítani az adatvédelmi szabályokat?

Vélemények az adatvédelemről (Az Eurobarométer 431. sz. tematikus felmérés – Data Protection [Adatvédelem] alapján)

  • Az emberek nagy többsége (71 %) még mindig úgy nyilatkozik, hogy a személyes adatok kiadása egyre inkább mindennapjaink része és elfogadja, hogy a személyes információk nyilvánosságra hozatala elkerülhetetlen, ha termékekhez vagy szolgáltatásokhoz szeretnének hozzájutni.
  • Az internetet használó európaiak több mint fele legalább hetente egyszer használ online közösségi hálózatot. Hasonló az arány az azonnali üzenetküldés vagy a csevegőszobák használata esetében.
  • Az emberek 69 %-a nyilatkozott úgy, hogy minden esetben egyértelmű beleegyezésüket kellene kérni adataik begyűjtése és feldolgozása előtt.
  • Tízből hat válaszadó azt nyilatkozta, hogy nem bízik meg a vonalas és mobil telefon szolgáltatókban, valamint internetszolgáltatókban (62 %) vagy online vállalkozásokban (63 %).
  • A megkérdezettek 67 %-a fontosnak találja, hogy személyes adatait új online szolgáltatóhoz vihesse át.

ilyen kihívást jelent a digitális környezet az adatvédelem szempontjából?

A gyors technológiai fejlődés és a globalizáció alapjaiban változtatta meg az adatgyűjtés, az adatokhoz való hozzáférés, az adatfelhasználás és -továbbítás módját és mértékét. Több jó oka is volt annak, hogy az 1995-ben elfogadott, jelenleg hatályos szabályokat miért kell felülvizsgálni és javítani: az adatáramlás egyre inkább globális jelleget ölt. Ezredmásodpercek alatt soha nem látott mennyiségű személyes adatot gyűjtünk, továbbítunk és cserélünk a kontinensek között, szerte a világban, és megjelentek felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások is. Az adatvédelmi hatóságok számára különösen ez utóbbiak jelentenek új kihívásokat, mivel annak következtében, hogy a felhasználók nem helyi, hanem távoli számítógépes forrásokat használnak, az adatok pillanatok alatt vándorolhatnak át – és át is vándorolnak – egyik joghatóságtól a másikba, akár az Unión kívülre is. Az adatvédelem folytonosságának biztosítása érdekében a szabályoknak lépést kell tartaniuk a technológiai vívmányokkal.

Szolgáltatóváltás esetén hogyan valósul meg az adatok hordozhatósága?

A közösségi oldalakon és az online fotóalbumokban több száz fényképet, személyes üzenetet és elérhetőségi adatot tárolhatunk. Ha például a fényképek gazdája szolgáltatót akar váltani, biztosítani kell számára, hogy – amennyiben ez technikailag lehetséges – valamennyi fotóját nehézségek vagy adatvesztés nélkül átvihesse a másik online fotóalbumszolgáltatóhoz. A folyamatos technológiai fejlődés korában elképzelhetetlen, hogy a felhasználók csak azért ne tudjanak szolgáltatót váltani, mert az adatok áthelyezése kényelmetlenséget okozna. Az ilyen gyakorlat ellehetetleníti a versenyt és a felhasználótól megvonja a választás szabadságát.

Mi az Uniós adatvédelmi reform lényege?

Az új általános adatvédelmi rendelet technológiasemleges és időtálló szabályokat vezet be az EU egész területén. Ez azt jelenti, hogy bármit is tartogasson a jövő a technológia és a digitális környezet fejlődése szempontjából, személyes információink biztonságban lesznek az EU-ban, és az adatvédelemhez fűződő alapvető jogunk nem sérül.

Az új rendelet a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot is meg fogja erősíteni. Ez azt jelenti, hogy ha Ön nem szeretné, hogy adatait a továbbiakban feldolgozzák, és az adott szervezetnek nincs alapos indoka azok tárolására, akkor a szervezetnek törölni kell a kérdéses adatokat a rendszeréből.

A polgárokat az adatok hordozhatóságának joga is meg fogja illetni, azaz jogukban áll majd adataikról másolatot kérni egy adott internetszolgáltatótól és azt egy másik szolgáltatónak továbbítani. Az első szolgáltató nem akadályozhatja meg őket ebben. Ezek a javaslatok elősegítik az internetes környezet iránti bizalom kiépítését, ami a magánszemélyek és a vállalkozások számára is előnyös. Az új szabályok tisztességes versenyt teremtenek: valamennyi Unión kívüli vállalkozásnak ugyanazokat a szabályokat kell majd alkalmaznia, mint az uniós vállalkozásoknak, amikor árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak az EU-ban.

És mindez mégis mire lesz jó?

Az adatvédelmi rendelet segítségével megszerezhető bizalom lehetővé teszi majd, hogy a fogyasztók innovatív technológiákat vegyenek igénybe, és maximálisan bízhassanak abban, hogy az internetes vásárlásaik során megadott személyes adataik védelme biztosított. A magánélet védelmét biztosító információvédelmi termékek és szolgáltatások iránti megnövekedett kereslet ösztönzőleg hat az új beruházásokra és az új munkahelyek teremtésére, ami felszabadítja az egységes piacban rejlő lehetőséget, hogy alacsonyabb árakon szélesebb termékválasztékot nyújtson.

A gazdasági tevékenységnek a fentiek szerinti élénkülése a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) – számára is kedvező: elősegíti, hogy a vállalatok kiteljesíthessék a bennük rejlő lehetőségeket az egységes piacon. Az Európai Bizottság időtálló, technológiailag semleges szabályozás kialakítására irányuló javaslatai hosszú távon garantálják az internetes adatvédelmi kérdések megfelelő kezelését. Az EU adatvédelmi reformja előmozdítja a nagy adathalmazokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat Európában – olyan elvek ösztönzése révén, mint az alapértelmezett és beépített adatvédelem – javítani fogja az átláthatóságot, és táplálni a fogyasztók bizalmát, valamint serkenteni a versenyt az új adathordozhatósági jog, és az egységes piacon tevékenykedő vállalkozások közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése révén.

Milyen jelentős változások várhatók?

  • Annak biztosítása, hogy az emberek könnyebben hozzáférhessenek a saját személyes adataikhoz, és hogy személyes adataikat átkérhessék az egyik szolgáltatótól a másikhoz. 
  • Az adatvédelmi reform jóvoltából létrejön a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog, amelynek segítségével hatékonyabban kezelhetők az online adatvédelemmel kapcsolatos kockázatok. Ha Ön nem szeretné, hogy adatait a továbbiakban feldolgozzák, és azok megőrzését semmi sem indokolja, az adatok törlésre kerülnek.
  • Ahol a személyes adatok felhasználásához ki kell kérni az érintett személy hozzájárulását, azt a jövőben minden esetben a hozzájárulást félreérthetetlenül kifejező aktus formájában kell megadni.
  • Az EU egész területén egységessé válik a szabályozás.
  • Egyértelmű szabályok határozzák meg, hogy az Unión kívüli adatkezelőkre mikor kell az uniós jogot alkalmazni.

(Készült az Európai Unió 2016. évi tájékoztatójának felhasználásával)